Haluatko oppaaksi?

Haluatko toimia matkailualan opastustehtävissä?

Oletko palveluhenkinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa?

Oletko kiinnostunut paikkakuntasi asioista, tarinoista ja haluat kertoa niistä matkailijoille?

Jos vastasit näihin KYLLÄ, olet sopiva matkailuoppaaksi!

Lisäksi tiedonjano, ulospäin suuntautuneisuus, heittäytymiskyky, kielitaito, aitous ja sopiva huumorintaju ovat hyvä apu oppaan työssä.

Opas kertoo mitä näet – Oppaan työ

Matkailu on kehittyvä elinkeino ja matkailuoppaat ovat siinä keskeisessä roolissa. Matkailuopas on käyntikortti, joka luo matkailijalle mielikuvan paikkakunnasta.

Opastus voi olla lyhyt tai pitkä alueen esittely pienemmälle tai isommalle ryhmälle. Opastuksia voidaan tehdä linja-autossa, ostoskierroksella, luonnossa, kävellen, pyöräillen, museossa, kirkossa tai rooliasuun pukeutuneena. Opastustyö on sesonkiluonteista freelance-työtä, jota tehdään verokortilla tai omalla toiminimellä. Suomen Opasliitolla on jäsenilleen SMAL:in kanssa neuvoteltu palkkiosuositus, jota suositellaan noudatettavan opastuksia tehdessä.

Kouluttaudu oppaaksi

Suomen Opasliitto suosittelee kaikille oppaille Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittamista.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 ja se korvasi aiemman Matkaoppaan ammattitutkinnon. Tutkinnon suorittaneen tutkintonimike on matkaopas.

Ammattitutkinnon voi suorittaa useassa oppilaitoksessa Suomessa, opiskelu käy myös osin etänä. Tutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä ja se muodostuu pakollisesta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Tutkintoon tulee sisällyttää paikallisen opasyhdistyksen hyväksymät näyttötehtävät, jotta opas voi auktorisoitua ao. paikkakunnalle.

Lisäksi matkailuoppaaksi voi valmistua suorittamalla Opasliiton hyväksymän, paikallisen opasyhdistyksen järjestämän Matkailuoppaan koulutuksen.

Matkailuoppaan koulutusta järjestävät opasyhdistykset sekä kansalais- ja työväenopistot, matkailualan oppilaitokset ja ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusosastot yhdessä paikallisen opasyhdistyksen kanssa. 

Matkailuoppaan koulutuksen pituus on vähintään 200 tuntia, 60 osaamispistettä. Koulutukseen kuuluu opastuspaikkakuntaa ja Suomea koskevia tietoja. Siihen kuuluu myös esiintymistaidon ja käytännön harjoituksia, kirjallisia töitä, vierailukäyntejä sekä itseopiskelua. Koulutuksen lopuksi on kirjallinen koe sekä suullinen opastusnäyttö ja siihen liittyvä palautetilaisuus.

Ota yhteyttä paikalliseen opasyhdistykseen ja kysy heiltä lisää.