Auktorisoitu opas - mitä se tarkoittaa?

Auktorisoidun oppaan tunnistat opasmerkistä.

Suomen Opasliiton oma Guide-merkkiä saavat käyttää vain Opasliiton auktorisoimat ja auktorisointinsa säännöllisesti päivittävät oppaat.

Hopeinen tai kultainen opasmerkki kertoo, että opas on auktorisoitu.

Auktorisoidut oppaat ovat joko suorittaneet Opastuspalvelujen ammattitutkinnon (tai aiemman matkaoppaan ammattitutkinnon) tai paikallisen opasyhdistyksen järjestämän ja Opasliiton hyväksymän matkailuoppaan koulutuksen.  

Kultainen opasmerkki edellyttää suoritettua ammattitutkintoa (Matkailuoppaan tai Opastuspalvelujen ammattitutkintoa) sekä paikallisen opasyhdistyksen hyväksymää paikallisosaamista. Osaaminen varmistetaan näyttöjen avulla.

Matkailuoppaan koulutuksen päätteeksi suoritetaan myös paikallinen opastusnäyttö, jonka arvioivat Opasliiton kouluttamat arvioijat sekä paikallisarvioijat. Hyväksytyn näytön jälkeen opiskelijat ovat oikeutettuja auktorisointiin ja saavat käyttää hopeista opasmerkkiä. 

Oppaan auktorisointi koskee aina kyseistä paikkakuntaa, aluetta tai kohdetta ja tulee päivittää säännöllisesti.

Ammattitutkinnon suorittaneet matkailuoppaat päivittävät auktorisoinnin 8 vuoden välein ja matkailuoppaan koulutuksen läpikäyneet 5 vuoden välein.