Finlands Guideförbund rf

Suomen Opasliitto ry - Finlands Guideförbund rf är ett riksomfattande förbund för turistguider, naturguider och guider med specialområden. 

Finlands Guideförbund representerar guider och guideföreningar såväl på nationell som internationell nivå genom att bevaka och utveckla guidens utbildning och yrkesbehörighet. Förbundet lyfter upp guidens profil och påvisar att guidens arbete är ett uppskattat yrke både nationellt och internationellt.

Förbundet planerar, utvecklar och bevakar innehållet i i utbildningen och bedömer guidernas utförda uppdrag. Förbundet marknadsför guideverksamheten, befrämjar kommunikation och samarbetar med turistrelaterade institutioner och företag.

Finlands Guideförbund är medlem i Inter Nordic Guide club (IGC).

Totalt har Finlands Guideförbund 76 medlemsföreningar och genom föreningarna cirka 1150 medlemmar.  

Verksamheten i förbundet är delat i regioner. Regionombuden verkar som kontaktlänkar mellan regionerna och styrelsen i förbundet.

Guideförbundets tema för 2023 är: ”Opas ajan hermolla – Guiden lever i tiden”Under sektion "Alueet/Yhdistykset" hittar du under varsin region de lokala guideföreningar och deras kontaktinformation.

Kontakta oss på kansliet:

Epost:  toimisto(at)suomenopasliitto.fi

Tel. +358 45 2577 411

.