Suomen Opasliiton Kevätliittokokous 27.4.2024

11.3.2024

KOKOUSKUTSU

Suomen Opasliitto ry:n jäsenet kutsutaan Suomen Opasliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 27.4.2024 klo 11:00 etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistassa mainitut muut asiat. Liittokokousasiakirjat ovat noin kuukautta ennen kokousta nähtävillä Suomen Opasliitto ry:n jäsensivuilla. LINKKI KOKOUSTIETOIHIN

 Virallisten edustajien ilmoittautumisesta tullaan antamaan tarkempia tietoja. Valtakirjat toimitetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 19.4.2024.

 Suomen Opasliiton hallitus

 MÖTESKALLELSE

 Medlemmarna av Finlands Guideförbund rf kallas till förbundets stadgeenliga förbundsstämma, vilken hålles lördagen 27.4.2024 kl 11:00 på distans. Vid stämman behandlas i § 11 nämnda ärenden samt övriga i föredragningslistan upptagna ärenden. Förbundsstämmans dokument finns att granskas på websidan cirka en månad innan förbundsstämman.

LÄNK TILL MÖTESINFORMATION

Om anmälan av fullmäktige ges mera information närmare mötet. Fullmakterna samlas in i elektrisk format senast fredagen den 19.4.2024. 

Finlands Guideförbundets styrelse