Kutsu liittokokoukseen 16.4. - Möteskallelse till förbundsstämman

22.3.2023

KOKOUSKUTSU

Suomen Opasliitto ry:n jäsenet kutsutaan Suomen Opasliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 16.4.2023 klo 09.30 paikassa Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistassa mainitut muut asiat. Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksesta.

Liittokokousasiakirjat ovat nähtävillä Suomen Opasliitto ry:n verkkosivuilla:

 https://suomenopasliitto.yhdistysavain.fi/jasensivut/opasliitto/liittokokoukset-ja-opaskoulutuspaiv/turku-16-4-2023/ (vaatii kirjautumisen)

Valtakirjat jätetään opasliiton edustajalle ilmoittauduttaessa liittokokoukseen. Materiaa­liin sisältyy osallistujakortti, 2 äänestyskorttia (jaa-kortti ja ei-kortti) sekä äänestyslippuja.


Suomen Opasliiton hallitus

 

 

MÖTESKALLELSE

Medlemmarna av Finlands Guideförbund rf kallas till förbundets stadgeenliga förbundsstämma,

vilken hålles söndagen 16.4.2023 kl 09.30 på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, Åbo.

Vid stämman behandlas i § 11 nämnda ärenden samt övriga i föredragningslistan upptagna ärenden. Styrelsens förslag till förbundets regler behandlas vid förbundsstämman.

Förbundsstämmans dokument finns att granskas på websidan https://suomenopasliitto.yhdistysavain.fi/jasensivut/opasliitto/liittokokoukset-ja-opaskoulutuspaiv/turku-16-4-2023/ (log in behövs)

Fullmakterna granskas av guideförbundets representant vid registreringen. Möteshandlingarna består av deltagarkortet, två röstkort (ja och nej) samt röstsedlar.

 

Finlands Guideförbundets styrelse