suomeksipå svenskaпо-русски

SUOMEN OPASLIITTO - FINLANDS GUIDEFÖRBUND RY  

Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974. Se on matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden ainoa valtakunnallinen liitto. Opasliiton jäseninä ovat opas-yhdistykset. Jos paikkakunnalla ei ole opasyhdistystä, siellä toimivat oppaat voivat liittyä henkilöjäseniksi.

Jokainen auktorisoitu matkailuopas kuuluu oman paikka-  kuntansa opasyhdistykseen ja sitä kautta Suomen    Opasliittoon. Yhteensä opastoiminnassa on mukana                  n. 1750 auktorisoitua opasta 100 yhdistyksestä. Monilla  pienemmillä kunnilla on yhteisiä opasyhdistyksiä.

 

Ota opas - koet enemmän!

 

OPASLIITON TEHTÄVÄT
  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä 
  • järjestää alan koulutustilaisuuksia
 
  • toimii matkailuoppaiden hyväksi julkaisu- ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksien, kurssien, kokousten sekä muun vastaavan toiminnan avuulla 
  • valvoo opaskoulutusta
 
  • myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit 
  • määrittelee palkkiosuositukset
 
  •  vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta ja toimintaedellytysten kehittämisestä 
  • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön