suomeksipå svenskaпо-русски

SUOMEN OPASLIITTO - FINLANDS GUIDEFÖRBUND RY  

Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974. Se on matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden ainoa valtakunnallinen liitto. Opasliiton jäseninä ovat opasyhdistykset, henkilöjäseniä opasliitossa ei ole.

Jokainen auktorisoitu matkailuopas kuuluu oman paikka-  kuntansa opasyhdistykseen ja sitä kautta Suomen    Opasliittoon. Yhteensä opastoiminnassa on mukana                  n. 1750 auktorisoitua opasta 100 yhdistyksestä. Monilla  pienemmillä kunnilla on yhteisiä opasyhdistyksiä.

 

Ota opas - koet enemmän!

 

OPASLIITON TEHTÄVÄT
  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä 
  • järjestää alan koulutustilaisuuksia
 
  • toimii matkailuoppaiden hyväksi julkaisu- ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksien, kurssien, kokousten sekä muun vastaavan toiminnan avuulla 
  • valvoo opaskoulutusta
 
  • myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit 
  • määrittelee palkkiosuositukset
 
  •  vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta ja toimintaedellytysten kehittämisestä 
  • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön