Hanna-Leena Laihonen jättää paikkansa vuoden vaihteessa sääntömääräisesti toimittuaan puheenjohtajana jo kuuden vuoden ajan. Uusi puheenjohtaja, Virpi Joutsa, aloittaa toimessaan 1. tammikuuta 2021. Vuoden Opas 2020 on Marja-Sisko Pihl, Koillis-Savon Oppaat ry.

 

Suomen matkailuoppaat kokoontuivat viikonloppuna Kajaaniin sekä kouluttautumaan, keskustelemaan että pitämään liittokokousta.
Yksi tärkeä asiakohta liittokokouksessa oli uuden puheenjohtajan valinta. Suomen Opasliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Virpi Joutsa. Hän on Rauman Oppaat ry:n jäsen.

Uusi puheenjohtaja linjaa tulevaa kaksivuotiskautta seuraavasti: ”On ilo jatkaa Hanna-Leena Laihosen viitoittamalla tiellä ja yhdessä kaikkien Suomen oppaiden kanssa kehittää Opasliiton toimintaa. Etäyhteyksien hyödyntäminen yhteydenpidossa ja opaskoulutuksissa on jatkossa erinomainen mahdollisuus ja haaste.”

Kuuden vuoden ajan Opasliiton puheenjohtajana ja sitä ennen seitsemän vuotta Opasliiton rahastonhoitajana toiminut Hanna-Leena Laihonen jättää hyvillä mielin puheenjohtajan tehtävät seuraajalleen.

”Menneet vuodet ovat olleet hyvin opettavaisia, olen saanut upeita ystäviä ja pyrkinyt hoitamaan tehtäviä parhaan kykyni mukaan. Opasliitossa kaikki tärkeät asiat ovat kunnossa; hallituksen työskentely on aktiivista ja positiivista, yhdistykset toimivat hyvin, sekä yhtenä merkittävänä asiana: liiton talous on kunnossa. Onnittelut uudelle puheenjohtajalle, annan hänelle kaiken apuni ja tukeni”, kommentoi Hanna-Leena Laihonen.

Puheenjohtajan lisäksi valittiin uusina jäseninä Opasliiton hallitukseen ja alue-edustajiksi Hilkka Kangastie (Pohjois-Suomi) ja Raisa Nurmi (Etelä-Suomi). Hallituksessa jatkavat ja alue-edustajina toimivat edelleen: Päivi Keskikuru (Pohjanmaa), Airi Okkonen (Savo-Karjala), Helena Partanen (Kaakkois-Suomi), Eija Räsänen (Lounais-Suomi), Leena Lintusaari (Keski-Suomi) ja Inga-Britt Wirta (Ahvenanmaa).

Valtakunnallisilla opaskoulutuspäivillä nimitettiin myös Vuoden Opas 2020, ja kunnian sai tänä vuonna Marja-Sisko Pihl Koillis-Savon Oppaat ry:sta. Marja-Sisko on pitkän opasuransa aikana ollut kehittämässä draama- ja teemaopastuksia mm. Juice-elokuvan pohjalta sekä ollut kehittämässä AR-teknologiaan (augmented reality) perustuvia opastuskierroksia Juankoskella.

Tulevan vuoden 2021 teemaksi liittokokouksessa valittiin: Turvallisesti oppaan matkassa–Tryggt med guiden. Teemaa toteutetaan ja tuodaan esille muun muassa Opasliiton jäsenten koulutuksissa, markkinoinnissa ja jokapäiväisessä toiminnassa.

(text på svenska nedan)

Pietarsaaren opaskerho perustettiin v. 1970

Ensimmäinen opaskurssi toteutettiin yhteistyössä Bottenvikens turistföreningen rf ja Pietarsaaren Kauppaoppilaitoksen kanssa. Kurssin pituus oli 30 tuntia sisältäen sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Kurssin hinta oli 20 markkaa. 19 matkailuopasta valmistui kurssilta.

Perustava kokous pidettiin 24.6.1970. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anna-Lisa Nyström.

V. 1975 rekisteröitiin Pietarsaaren Opaskerho ry

Pietarsaaren seudun oppaat ry -yhdistys on vanhin opasyhdistys Pohjanmaan alueella, johon kuuluu 18 opasyhdistystä.

Suomen Opasliitto perustettiin 1974. Pietarsaaren opaskerho liittyi jäseneksi Suomen Opasliittoon. Opasliitto valvoo jäsentensä etuja.

V. 1976 yhdistys liittyi IGC:n (Internordic Guideclub) jäseneksi.

Kuluneina vuosina on pidetty 12 peruskurssia, ensimmäinen v. 1970 ja viimeisin 2016.

Aluekokoukset. Pietarsaaressa on pidetty 9 aluekokousta Tänä vuonna 2020 pidetään aluekokous lauantaina 19.9.2020, Svenska gårdenin kokoustiloisssa. Kokouksen ja lounaan jälkeen kävelemme puukaupunkiosa ”Skatan” kautta Tupakkamuseoon, missä museojohtaja Carola Sundqvist opastaa. Museon jälkeen tutustumme Pietarsaaren kirkkoon. Kirkossa kanttori Annika Wester soittaa ja laulaa kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin virsiä. Svenska gårdenin juhlasalissa päätämme aluekokouksen palkitsemisilla yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi, sekä nautimme iltapäiväkahvit kakun kera.

Valtakunnalliset Opaskoulutuspäivät v. 1989. Pietarsaaressa vietettin Valtakunnalliset Opaskoulutuspäivät v. 1989, joihin osallistui 150 opasta eri puolelta Suomea.

Opastustehtävät. Kaupungin matkailutoimisto välittää oppaita. Myös yksityisiä varauksia tehdään. Pääasiassa teemme kaupunkikiertoajeluita linja-autossa mutta myös muunlaisia opastuksia tehdään, esim. erityyppisiä kävely- ja draamakierroksia ja esityksiä. Myös hautausmaakierrokset ovat suosittuja. Aikaisempina vuosina päivystivät oppaat kaupungin museossa ja Viexpon tiloissa kesäviikonloppuisin. Ruotsinlaivaliikenteen aikoihin toimimme myös ”transfer”-oppaina satamasta kaupunkiin.

Useat oppaistamme ovat suorittaneet matkanjohtajakurssin. Laivaliikenteen vielä toimiessa Suomen ja Ruotsin välillä, saivat oppaat varustamoilta ja matkatoimistoilta toimeksiantoja toimia matkanjohtajina Ruotsiin ja Norjaan.

Jaakon päivien aikana, juhlaviikolla heinäkuussa ovat oppaat aktiivisia monella tapaa. Usean vuoden ajan pitivät oppaat kahvilaa Koulupuistossa. On tehty erilaisia opastuksia kuten kierrokset Vanhalla hautausmaalla, linja-autokiertoajelut, transfer-opastukset Sikurimuseolle, jolloin tutustuttiin museoon. Draamakävelykierroksia on tehty puutalokaupunkiosa ”Skatassa”, Etelänummella sekä myös eri teemoilla kuten ”Muistomerkit ja patsaat kertovat” jne.

Jaakon päivien aikana ja Kaupan- ja Kulttuurin yössä ovat oppaat päivystäneet Westmanin muorin tuvalla ja kertoneet kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin elämästä.

Suomi 100 vuotta. Juhlavuotena 2017 oli oppailla vastuu ”Kavalkadi Pietarsaaressa 1900-2017” järjestämisestä. Kavalkadi toteutettiin Koulupuiston esiintymislavalla 6. kesäkuuta 2017. Tapahtuma nimettiin ”Kahvitellaan yhdessä”. Sää oli loistavaa ja n. 4000 henkilöä osallistui tapahtumaan. Lähes 300 henkilöä eri yhdistyksistä, organisaatioista, kouluista jne esiintyi tapahtumassa, joka toteutettiin kiitettävällä tavalla, 14 opasta osallistui kavalkadiin.

Kansainvälistä opaspäivää vietetään helmikuussa. Oppaat ovat joka vuosi huomioineet päivän järjestämällä erilaisia tapahtumia mm opastetun sauvakävelyreitin kaupungissa, haastatteluja radio-ohjelmiin, kävelykerroksia toimittajien kanssa jne.

Uusi nimi. Koska yhdistykseemme kuuluvat nykyään myös Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto katsottiin aiheelliseksi muuttaa kerhon nimi, eli kerhomme virallinen nimi on Jakobstadsnejdens guider rf, Pietarsaaren seudun oppaat ry. Vuonna 2020 on yhdistyksellämme 15 auktorisoitua opasta.

Kulttuuripalkinto. Pietarsaaren seudun opasyhdistykselle myönnettiin kaupungin kulttuuripalkinto v. 2011.

Koulutus. Tärkeä osa yhdistyksemme toiminnasta on järjestää matkailuoppaiden peruskursseja, sekä jatkuva jäsenten kouluttaminen.

Toimintatuki. Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit sekä Pedersören ja Luodon kunnat ovat tukeneet yhdistyksemme toimintaa rahallisesti.

Yhteistyö. Vuosien saatossa on yhteistyö eri organisaatioiden, yhdistysten, kaupunkien ja kuntien kanssa tullut yhä tärkeämmäksi järjestettäessä kulttuuritapahtumia, draama- kävelykierroksia, draamaesityksiä, opastuksia suunniteltaessa, koulutuksiin, turismituotteisiin, ja kursseihin osallistuttaessa.

50 vuotta 24.6.2020

Aktiivinen opasyhdistys jatkuvassa muutoksessa tämän päivän yhteiskunnassa.

Gun Snellman, puheenjohtaja

 

-----------------

Jakobstads Guideklubb grundades år 1970

År 1970 anordnades den första grundkursen för turistguider i Jakobstad. Guidekursen ordnades som ett resultat av samarbetet mellan Bottenvikens Turistförening r.f. och Handelsläroverket i Jakobstad. Kursen innefattade 30 timmar, både teori och praktik. Kursens pris var 20 mk. 19 turistguider erhöll examen.

Guideklubbens första möte hölls 24.6.1970. Till klubbens första ordförande valdes Anna-Lisa Nyström.

Föreningen registrerades 1975.

Jakobstadsnejdens guider rf är den äldsta guideföreningen i Österbottens guidedistrikt 6 med 18 guideföreningar.

Jakobstads Guideklubb är medlem i Finlands Guideförbund och sedan 1976 medlem i IGC (Internordic Guideclub)

Under verksamhetsåren har 12 grundkurser för turistguider anordnats, den senaste år 2016.

I Jakobstad har hållits 9 distriktsmöten under årens lopp. Nu i år 2020 ordnar vi distriktsmöte lördagen den 19 september 2020 på Svenska gården i Jakobstad. Förutom mötet innehåller dagens program en vandring genom trähusstadsdelen Skata till Tobaksmuséet, där museichef Carola Sundqvist är värd. Efter museibesöket går vi till stadens kyrka, där vi får ta del av kyrkans historia. Under besöket kommer kantor Annika Wester att spela och sjunga nationalskalden Johan Ludvig Runebergs psalmer. I någon av psalmerna skall vi alla sjunga med. Efter kyrkobesöket återvänder vi till Svenska gården för uppvaktningar med anledning av guideföreningens 50 åriga verksamhet. Kaffe med tårta avslutar distriktsdagen.

Riksomfattande Guideutbildningsdagar hölls i Jakobstad år 1989 med c. 150 deltagare.

Inom guideverksamheten har vi guideuppdrag av alla de slag. Många av turistguiderna är också reseledare. Temavandringar, dramavandringar, stadsdelsvandringar , gravgårdsvandringar etc. har blivit uppskattade och ordnas kontinuerligt. Den internationella guidedagen uppmärksammas på olika sätt. I år har allt varit lite annorlunda men vi bjöd in en journalist från Radio Vega till besök i Rådhuset i Jakobstad och han intervjuade två guider. Intervjun sändes på Den Internationella guidedagen. På Finlands turistguiders dag i maj hade vi planerat en festligare mottagning med anledning av föreningens 50-års jubileum men p.g.a. rådande corona-epidemi blev allt inhiberat. I spänning väntar vi nu på om distriktsmötet kan hållas eller inte??

Finland 100 år. Under jubileumsåret 2017 hade guiderna ansvar för genomförande av en kavalkad, Jakobstad 1900-2017, som ordnades på scenen i Skolparken den 6 juni 2017 under namnet ”Kaffekalas”. Vädret var vackert och c. 4000 personer besökte evenemanget. Närmare 300 deltagare från olika föreningar, organisationer, skolor etc. deltog i programmet. Evenemanget genomfördes på ett berömligt sätt, 14 guider medverkade i olika dramasituationer och andra uppdrag i kavalkaden.

Ett nytt namn på föreningen blev aktuellt när verksamheten utvidgades till Larsmo och Pedersöre kommuner samt Nykarleby stad. Jakobstadsnejdens guider rf, /Pietarsaaren seudun oppaat ry har år 2020, 15 auktoriserade guider, 2 hedersmedlemmar och en understödande medlem.

År 2011 erhöll föreningen Kulturpriset i Jakobstad.

Viktigt inom föreningens guideverksamhet är ordande av nya grundkurser för turistguider samt kontinuerlig utbildning för medlemmarna. Egna föreläsningar, besök vid intressanta platser, företag, enligt medlemmarnas önskemål prioriteras inom föreningens verksamhet. Deltagande i Guideförbundets utbildningsdagar och möten likaså i distriktsmöten är viktiga för medlemmarna.

Bidrag för guideföreningens verksamhet anhåller vi om från Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo.

Samarbete har med åren blivit allt viktigare med olika organisationer, föreningar, städer och kommuner beträffande kulturevenemang, dramavandringar, planeringar av guidningar, kultur-projekt, turismprodukter, kurser, utbildningar etc.

50 år 24.6.2020

Jakobstadsnejdens guider rf/Pietarsaaren seudun oppaat ry är en aktiv guideförening i ständig förändring i dagens samhälle.

Gun Snellman, ordf.

 

Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja Suomen Opasliiton liittokokous järjestetään Kajaanissa 2.-4.10.2020.

Alla olevan linkin takaa löydät opaspäivien ohjelman, muut tiedot sekä sähköisen ilmoittautumislomakkkeen

www.kajaani.fi/fi/matkailuoppaat

Liittokokoukseen liittyvät materiaalit tulevat tänne Opasliiton nettisivuille viimeistään syyskuun alussa.

Näkemisiin Kajaanissa!

Lehti on tulossa näinä päivinä kunkin jäsenen postiluukusta, mutta löytyy nyt jo verkkoversiona:

https://ejulkaisu.grano.fi/grano/kmry_opas_guide_lehti_2_2

Mikäli et elokuun puoleenväliin mennessä ole lehteä saanut postitse, ota yhteyttä toimistoon (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

 

I slutet av maj meddelade den finska regeringen att inhemsk turism var tillåtet, och i början av juni öppnade slutligen bibliotek, många museer och restauranger och kaféer, och vi tog ytterligare ett steg mot kanske en något mer normal sommarsäsong.

Finlands sommar är toppsäsongen för turistguider, åtminstone i de flesta delar av landet. Visst, under vintersäsongen finns det till exempel tillräckligt med arbete för guider i Lappland, men sommaren är den tid då turister vanligtvis reser till Finland och finländare också rör sig ivrigt. Nu lever vi i en något annorlunda situation. Många guider har funderat under de senaste månaderna om vi kan guide alls denna sommar.

Turistguider har dock utnyttjat våren genom att studera nytt, planera nya turer och också ta över den digitala världen mer. Man har producerat distansguidningar i nätet, social media inlägg samt webinarer. Guiderna har också utvecklat virtual guidning mm.

Många av de finländska guideföreningarna eller deras intressenter organiserar sommartidsturer i sina orter. Några har börjat redan från början av juni, i många orter har starten skjutits upp till tiden efter midsommaren eller till och med augusti. Guidade turer under sommaren har också blivit helt avlysta i vissa orter.

Finlands Guideförbund har distribuerat anvisningar till sina medlemmar för att förhindra coronavirussmitta under guidningar, och där guidade turer och utflykter genomförs, kommer de naturligtvis utföras så att man skyddar både turisternas och guidernas hälsa.

 

Den auktoriserade turistguiden är berättigad att bära ett guidemärke, antingen silverfärgat eller gyllene. På guidemärket står GUIDE och det har en bild av Finland i blått på jordglobens karta. Finlands Guideförbunds auktorisering erhålls efter guideutbildning som uppfyller förbundets utbildningskrav. För att upprätthålla sin auktorisering bör guiden regelbundet påvisa sina kunskaper och färdigheter. Detta garanterar de auktoriserade turistguidernas kvalitet som i sin tur garanterar kundförnöjsamheten.

Finlands Guideförbund rf är det enda riksomfattande förbundet för turistguider, naturguider och guider inom speciella branscher. Förbundet har 82 medlemsföreningar och genom dem har förbundet cirka 1 200 medlemmar. I operativa termer är förbundet indelat i geografiska områden (regioner).  Kontakten mellan regioner och förbundet sköts av regionrepresentanter.

För mer information:          De lokala guideföreningar

                                            se: www.suomenopasliitto.fi

                                            Hanna-Leena Laihonen, ordförande

                                            tel. 050 5515 183, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                                            Annamari Laine, kanslisekreterare

                                            tel. 045 2577 411, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.