Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja liittokokous Porvoossa 18.-19.4. on valitettavasti peruttu.

Valitamme tilannetta ja tästä aiheutuvaa haittaa, mutta vallitsevissa olosuhteissa ja kulujen minimoimiseksi oli päätös tehtävä jo nyt.

Kevään liittokokous järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Porvoon opaskoulutuspäiville ilmoittautuneihin otetaan yhteyttä (järjestäjän eli Porvoon matkailuoppaiden taholta) ja maksetut maksut palautetaan. Muistattehan itse peruuttaa mahdollisesti varaamanne majoituksen sekä kuljetukset.

Aluekokousten osalta seuraa oman alueesi viestintää.

Valitettavasti opaskoulutuspäivät ja liittokokous on peruutettu.

Osallistumismaksujen palautusten osalta on järjestäjä yhteydessä maksajiin.

Kevätliittokokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

------

Quo vadis? Matkailu uudistuu, entä opas?

  • Elämyksiä suomalaisesta kulttuurista ulkomaisten oppaiden kokemana
  • 2020-luvun vastuullinen matkaopas
  • Suomen matkailun trendit
  • Digitaaliset palvelut oppaan työssä
  • Opasliiton liittokokous
  • Teema- ja draamaopastuksia Vanhassa Porvoossa
  • Iltajuhla Villa Haikossa

 

Koko ohjelma täällä: 
 Porvoon opaskoulutuspäivät.

Sieltä löydät tiedot myös hinnoista ja majoituksesta sekä linkin ilmoittautumista varten!

Kevätliittokokous pidetään lauantaina 18.4. klo 15.30 alkaen. Liittokokouksen asiakirjat löytyvät jäsensivuilta, tämän linkin takaa.

HUOM: ILMOITTAUTUMISAIKAA JA NOPEAN VARAAJAN HINTAA (150 €) ON JATKETTU 26.3. ASTI.

 

Uudesta OpasGuide-lehdestä löydät lisää tietoja opaspäivistä ja muutakin hyvää tietoa. Se tulee jäsenille postitse, mutta voit lukea sen myös täältä:

https://issuu.com/porvoonoppaat/docs/opasguide_2020


Kansainvälistä matkailuoppaan päivää vietetään ympäri maailman helmikuun 21. päivä. Suomessa eri paikkakunnilla toimivat opasyhdistykset järjestävät tapahtumia ja esittelevät työtään monin tavoin päivän kunniaksi. Tarkoituksena on tuoda esille ammattitaitoisten ja auktorisoitujen matkailuoppaiden arvokasta työtä Suomen matkailun hyväksi.

Suomen Opasliitto ry valitsee vuosittain teeman, joka tuo esiin opastyön eri aspekteja. Vuoden 2020 teemana on ”Elävästi opastaen – Guidning med inlevelse”.

Elävästi opastaen teemaan kuuluvat muun muassa kokemukset, elämykset, trendikkyys ja digitaaliset mahdollisuudet. Näitä hyödynnetään yhä enenevässä määrin opastetuilla kierroksilla.
Monen mielessä matkailuopas on linja-auton mikrofoniin vuosilukuja suoltava henkilö, mutta nykyaikaiseen opastukseen liittyvät vahvasti tarinat, erilaiset elämykset ja kokemukset. Kävelyopastukset ovat nousussa, samoin kuin rooliopastukset. Myös linja-auto-opastuksiin luodaan elävyyttä, vaikkapa murteella ja kertomuksilla. Teemaopastuksilla voidaan vastata matkailun trendeihin. Mm. ruoka-, luonto- ja rikosteemaiset opastetut kierrokset ovat nousseet suosituiksi. Ja vaikka digitaalisuus antaa mahdollisuuksia moneen, on asiantunteva ja paikalla oleva matkailuopas korvaamaton.

Suomen matkailuimagon kehittäjä Visit Finland on linjannut Suomen matkailun valtiksi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Myös matkailuoppaat ovat ottaneet haasteen vastaan ja kouluttavat itseään vastuullisuuden teemoissa tulevilla valtakunnallisilla koulutuspäivillä Porvoossa sekä koulutuspäivillä Oulussa.

Auktorisoidun matkailuoppaan tunnistat joko hopean tai kullan värisestä opasmerkistä, jossa lukee GUIDE ja johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.

Suomen Opasliitto ry on valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 83 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueiden ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä toimivat alue-edustajat.

Suomen Opasliitto ry tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Opasliitto auktorisoi Suomessa toimivat oppaat, neuvottelee Suomen matkailualan liiton kanssa matkailuoppaiden palkkiosuosituksen ja valvoo opaskoulutusten järjestämistä. Liitto kuuluu pohjoismaiseen Inter-Nordic Guide Club (IGC) -järjestöön sekä Suomen matkailualan liittoon (SMAL).

 

Den internationella dagen för turistguider firas över hela världen den 21 februari. I Finland presenterar guideföreningar på olika orter sitt arbete på många sätt för att fira dagen. Målet är att lyfta fram det värdefulla arbetet som professionella och auktoriserade reseguider utför för finsk turism.
Finlands Guideförbund rf väljer varje år ett tema som belyser olika aspekter av guideyrket. Temat för 2020 är "Elävästi opastaen - Guidning med inlevelse".

Guidning med inlevelse -teman inkluderar upplevelser, trender och digitala möjligheter. Dessa alla har redan fått en större roll i guidningar och turer. För många är en turistguide en person som räknar upp årtal i bussmikrofonen, men modern guidning är starkt kopplad till berättelser och olika upplevelser. Rundvandringar växer i popularitet, liksom rollguidningar. Bussguidningar kan upplivas till exempel genom dialekt och berättelser. Temaguidningar följer turismtrender. Guidade turer med till exempel mat, natur eller brott som tema har blivit populära. Och medan digitalisering erbjuder många möjligheter, är en kunnig och närvarande turistguide ovärderlig.

Visit Finland, som ansvarar för främjandet av turismen i Finland, tycker att Finlands mål är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. Turistguider har också tagit upp utmaningen och utbildar sig om ansvar- samt hållbarhetsteman under de kommande riksomfattande guideutbildningsdagarna i Borgå samt i Uleåborg.

Den auktoriserade turistguiden är berättigad att bära ett guidemärke, antingen silverfärgat eller gyllene. På guidemärket står GUIDE och det har en bild av Finland i blått på jordglobens karta. Finlands Guideförbunds auktorisering erhålls efter guideutbildning som uppfyller förbundets utbildningskrav. För att upprätthålla sin auktorisering bör guiden regelbundet påvisa sina kunskaper och färdigheter. Detta garanterar de auktoriserade turistguidernas kvalitet som i sin tur garanterar kundförnöjsamheten.

Finlands Guideförbund rf är det enda riksomfattande förbundet för turistguider, naturguider och guider inom speciella branscher. Förbundet har 83 medlemsföreningar och genom dem har förbundet cirka 1 200 medlemmar. I operativa termer är förbundet indelat i geografiska områden
(regioner). Kontakten mellan regioner och styrelsen sköts av regionrepresentanter.

Finlands Guideförbund rf samarbetar med lokala, regionala och riksomfattande samarbetsparter. Guideförbundet svarar för auktorisering av guider som verkar i Finland, förhandlar med Resebranschens förbund i Finland om guidernas arvodesrekommendation samt övervakar guideutbildningen. Föreningen är medlem i den nordiska förbundet Inter-Nordic Guide Club (IGC) och i Resebranschens förbund i Finland (SMAL).

 

Suomen Opasliitto ry:n syysliittokokouksessa Sastamalassa valittiin Asikkala-Oppaat ry Suomen Opasliiton Opasyhdistykseksi 2019.
Asikkala-Oppaat ry vietti 30-vuotisjuhliaan vuonna 2018.

“Huikean hienolta tuntuu! Upeaa saada valtakunnallinen tunnustus pienehkönä yhdistyksenä”, Asikkala-Oppaat ry:n puheenjohtaja Leena Lehtinen kuvaili ensitunnelmiaan valinnan jälkeen.

Opasliitto onnittelee kaikkia Asikkala-oppaita!