NY ORDFÖRANDE FÖR FINLANDS GUIDEFÖRBUND

Hanna-Leena Laihonen lämnar sin plats vid årsskiftet efter att ha varit ordförande för Finlands Guideförbund i sex år. Den nya ordföranden Virpi Joutsa tillträder från 1. januari 2021.  Marja-Sisko Pihl, Koillis-Savon Oppaat ry, utnämndes till Årets Guide 2020.

Finländska turistguider samlades i Kajana under helgen för att lära sig nytt, diskutera och hålla ett förbundsmöte.

En viktig punkt vid förbundsmötet var valet av en ny ordförande. Virpi Joutsa valdes till ny ordförande för Finlands Guideförbund. Hon är medlem i Rauman Oppaat ry.

Den nya ordföranden kommenterar den kommande två års perioden enligt följande: “Jag fortsätter i Hanna-Leena Laihonens fotspår med glädje, och vidareutvecklar Guideförbundets verksamhet tillsammans med alla finländska guider. I framtiden är utnyttjandet av distansförbindelser i kommunikation och i guideutbildning en utmärkt möjlighet samt en utmaning.

Hanna-Leena Laihonen, som har varit ordförande i Finlands Guideförbund i sex år och tidigare kassör för förbundet i sju år, lämnar gärna sin plats till sin efterträdare.

"De senaste åren har varit väldigt lärorika, jag har fått goda vänner och försökt utföra uppgifterna på bästa sätt. I Guideförbundet är alla viktiga saker i ordning; styrelsen arbetar aktivt och positivt, föreningarna fungerar bra, och en viktig sak: förbundets ekonomi är i ordning.

Grattis till den nya ordföranden, jag ger henne all min hjälp och stöd”, säger Hanna-Leena Laihonen.

Förutom ordföranden valdes Hilkka Kangastie (Norra Finland) och Raisa Nurmi (Södra Finland) som nya medlemmar i Guideförbundets styrelse och regionala representanter.

Päivi Keskikuru (Österbotten), Airi Okkonen (Savolax-Karelen), Helena Partanen (Sydöstra Finland), Eija Räsänen (Sydvästra Finland), Leena Lintusaari (Mellersta Finland) och Inga-Britt Wirta (Åland) fortsätter i styrelsen och som regionala representanter.

I samband med de nationella guidedagarna i Kajana utnämndes även Årets Guide 2020. Marja-Sisko Pihl från Koillis-Savon Oppaat ry fick äran detta år. Marja-Sisko har under sin långa guidekarriär varit med att utveckla drama- och temaguidningar, som baserat t.ex. på Juice-filmen, samt AT-teknologi (augmented reality) för guidade turer i Juankoski.

Temat för 2021 valdes även vid förbundsmötet: Turvallisesti oppaan matkassa - Tryggt med guiden. Temat implementeras bland annat i utbildning av medlemmarna, marknadsföring och guidernas dagliga aktiviteter.

Finlands Guideförbund rf är det enda riksomfattande förbundet för turistguider, naturguider och guider inom speciella branscher. Förbundet har 81 medlemsföreningar och genom dem har förbundet cirka 1 200 medlemmar. I operativa termer är förbundet indelat i geografiska områden (regioner).  Kontakten mellan regioner och förbundet sköts av regionrepresentanter.