Lehti on tulossa näinä päivinä kunkin jäsenen postiluukusta, mutta löytyy nyt jo verkkoversiona:

https://ejulkaisu.grano.fi/grano/kmry_opas_guide_lehti_2_2

Mikäli et elokuun puoleenväliin mennessä ole lehteä saanut postitse, ota yhteyttä toimistoon (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

 

Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja Suomen Opasliiton liittokokous järjestetään Kajaanissa 2.-4.10.2020.

Alla olevan linkin takaa löydät opaspäivien ohjelman, muut tiedot sekä sähköisen ilmoittautumislomakkkeen

www.kajaani.fi/fi/matkailuoppaat

Liittokokoukseen liittyvät materiaalit tulevat tänne Opasliiton nettisivuille viimeistään syyskuun alussa.

Näkemisiin Kajaanissa!

Toukokuun lopulla hallitus ilmoitti kotimaan matkailun olevan sallittua ja kesäkuun alussa avautuivat viimein kirjastot, monet museot sekä ravintolat ja kahvilat, ja astuimme taas askeleen kohti ehkä hieman tavanomaisempaa kesäkautta.

Suomen kesä on matkailuoppaiden huippusesonki, ainakin suurimmassa osassa maata. Toki talvikaudella riittää esimerkiksi Lapin oppaille töitä, mutta kesä on sitä aikaa, kun Suomeen tavallisesti virtaa turisteja ja suomalaisetkin liikkuvat ahkerasti. Nyt elämme hieman erilaista tilannetta. Pääsemmeköhän tänä kesänä opastamaan, on moni opas pohtinut kuluneiden parin kuukauden aikana.

Matkailuoppaat ovat kuitenkin käyttäneet tätä kevättä hyväkseen opiskelemalla uutta, suunnittelemalla uusia kierroksia ja ottamalla myös digimaailmaa laajemmin haltuun. Verkkoon on tuotettu matkailuoppaiden etäopastuksia, some-tarinoita sekä webinaareja. Oppaat ovat myös kehittäneet mm. virtuaaliopastamista.

Monet Suomen opasyhdistyksistä tai niiden sidosryhmät järjestävät kesäopastuksia paikkakunnallaan. Toisaalla on nyt aloitettu kautta heti kesäkuun alusta, monella paikkakunnalla on aloitusta siirretty juhannuksen jälkeiseen aikaan tai jopa elokuulle. Koko kesän opastukset on joillain paikkakunnilla myös päädytty perumaan.

Suomen Opasliitto on jakanut jäsenistölleen ohjeistusta turvalliseen opastamiseen koronatartuntojen ehkäisemiseksi, ja missä opastettuja kierroksia ja retkiä toteutetaan, ne tehdään totta kai sekä matkailijoiden että oppaiden terveyttä suojellen.

Auktorisoidun matkailuoppaan tunnistat joko hopean tai kullan värisestä opasmerkistä, jossa lukee GUIDE ja johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.

Suomen Opasliitto ry on valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 82 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueiden ja liiton välisinä yhteyshenkilöinä toimivat alue-edustajat.

Lisätietoja:                       

Paikallinen opasyhdistys, katso: www.suomenopasliitto.fi/alueet

Hanna-Leena Laihonen, puheenjohtaja, puh. 050 5515 183, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Annamari Laine, toimistosihteeri, puh. 045 2577 411, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

I slutet av maj meddelade den finska regeringen att inhemsk turism var tillåtet, och i början av juni öppnade slutligen bibliotek, många museer och restauranger och kaféer, och vi tog ytterligare ett steg mot kanske en något mer normal sommarsäsong.

Finlands sommar är toppsäsongen för turistguider, åtminstone i de flesta delar av landet. Visst, under vintersäsongen finns det till exempel tillräckligt med arbete för guider i Lappland, men sommaren är den tid då turister vanligtvis reser till Finland och finländare också rör sig ivrigt. Nu lever vi i en något annorlunda situation. Många guider har funderat under de senaste månaderna om vi kan guide alls denna sommar.

Turistguider har dock utnyttjat våren genom att studera nytt, planera nya turer och också ta över den digitala världen mer. Man har producerat distansguidningar i nätet, social media inlägg samt webinarer. Guiderna har också utvecklat virtual guidning mm.

Många av de finländska guideföreningarna eller deras intressenter organiserar sommartidsturer i sina orter. Några har börjat redan från början av juni, i många orter har starten skjutits upp till tiden efter midsommaren eller till och med augusti. Guidade turer under sommaren har också blivit helt avlysta i vissa orter.

Finlands Guideförbund har distribuerat anvisningar till sina medlemmar för att förhindra coronavirussmitta under guidningar, och där guidade turer och utflykter genomförs, kommer de naturligtvis utföras så att man skyddar både turisternas och guidernas hälsa.

 

Den auktoriserade turistguiden är berättigad att bära ett guidemärke, antingen silverfärgat eller gyllene. På guidemärket står GUIDE och det har en bild av Finland i blått på jordglobens karta. Finlands Guideförbunds auktorisering erhålls efter guideutbildning som uppfyller förbundets utbildningskrav. För att upprätthålla sin auktorisering bör guiden regelbundet påvisa sina kunskaper och färdigheter. Detta garanterar de auktoriserade turistguidernas kvalitet som i sin tur garanterar kundförnöjsamheten.

Finlands Guideförbund rf är det enda riksomfattande förbundet för turistguider, naturguider och guider inom speciella branscher. Förbundet har 82 medlemsföreningar och genom dem har förbundet cirka 1 200 medlemmar. I operativa termer är förbundet indelat i geografiska områden (regioner).  Kontakten mellan regioner och förbundet sköts av regionrepresentanter.

För mer information:          De lokala guideföreningar

                                            se: www.suomenopasliitto.fi

                                            Hanna-Leena Laihonen, ordförande

                                            tel. 050 5515 183, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                                            Annamari Laine, kanslisekreterare

                                            tel. 045 2577 411, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Finlands Guideförbund rf har gett följande anvisning den 25.5.2020

 

Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med guidningar

Instruktionerna från de behöriga myndigheterna ska prioriteras. Instruktionerna från potentiella partners bör beaktas. Det kan förekomma olika slags instruktioner beronde på region och tidpunkt.

Om man har några sympton ska man inte guida eller delta i en guidning

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion och symptom på detta kan vara bl.a. hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk, magbesvär och huvudvärk.

Mera information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19

Riskgrupper

Det rekommenderas att personer som hör till riskgrupperna undviker närkontakter under epidemins tid, och därmed kan deltagande vid offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller verksamhet i offentliga rum inte heller rekommenderas. Om det är nödvändigt att delta ska trygga avstånd och hygienrekommendationer enligt denna anvisning iakttas.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomaroch-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-omcoronaviruset-covid-19

 

Undvik onödig fysisk kontakt

Coronaviruset sprids i huvudsak genom droppsmitta. För att undvika smittspridning bör onödig fysisk kontakt undvikas.

  • Justera gruppstorleken så att rekommendationerna nedan kan följas
  • För att undvika nära kontakt måste det vara möjligt att bibehålla säkerhetsavstånd på minst 1-2 meter
  • Köbildning bör undvikas
  • Kontaktavstånd bör undvikas, så alla betalningar bör göras i förväg (onlinebetalningar t.ex.) och biljetter eller andra föremål ska inte distribueras onödigt.
  • Ljudförstärkningsanordningar rekommenderas om ljudöverföring ska garanteras utomhus

God hygien

  • När du använder hjälpmedel (mikrofon mm), och särskilt om de används av flera personer, säkerställs deras hygien, till exempel genom desinfektion eller skydd.
  • När man kommer in i ett rum eller till ett begränsat utomhusutrymme, bör man rengöra händerna med handsprit. Handspriten ska finnas lätt till hands.
  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten före måltiden och alltid när du nyst eller hostat eller om händerna är smutsiga så det syns. Torka händerna i engångspappershanddukar. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, ska man använda handsprit.
  • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Om du ite har en näsduk till hands, hosta och nys mot armvecket. Tvätta händerna efteråt.
  • Använd mask om du vill, med iakttagande av anvisningana för hur det ska gå till.

I syfte att underlätta smittspårningen bör den som arrangerar en tillställning eller sammankomst så långt det är möjligt och i enlighet med vad som förutsätts i övrig lagstiftning ha uppgifter om de personer som deltar i tillställningen eller sammankomsten.

Interiören och dess rengöring är i allmänhet ansvaret för den som ansvarar för byggnaden. Guiden kan försäkra sig om att riktlinjerna för Corona-tid följs.

Städanvisningar: https://www.ttl.fi/sv/stadanvisningar-for-att-forebygga-smitta-av-covid-19%e2%80%af/