Opas-Guide tidningen

Finlands Guideförbund har allt sedan 1982 publicerat turism- och medlemstidningen Opas-Guide. Tidningen ges ut två gånger per år. Ansvarig huvudredaktör är förbundets ordförande.
En förening kan göra tidningen eller också flera föreningar inom samma område tillsammans. På så sätt har föreningen en utmärkt möjlighet att presentera sin egen och hemortens turismverksamhet.
Tidningen distribueras till medlemmarna samt i informationssysfte också till förbundets samarbetspartner. Tidningen kan beställas på förbundets kansli till priset 10 euro/st.