Finlands Guideförbund r.f. är grundat 1974 och utgör ett enhetligt förbund för sina medlemsföreningar och personmedlemmar.

Finlands Guideförbund r.f. representerar turguider, reseledare och föreningar såväl på nationell som internationell nivå genom att bevaka och utveckla guidens utbildning och yrkesbehörighet. Förbundet lyfter upp guidens profil och påvisar att guidens arbete är ett uppskattat yrke både nationellt och internationellt.

Finlands Guideförbund r.f. planerar, utvecklar och bevakar innehållet i i utbildningen och bedömer guidernas utförda uppdrag. Förbundet marknadsför guideverksamheten, befrämjar kommunikation och samarbetar med turistrelaterade institutioner och företag.

Internationell verksamhet

Finlands Guideförbund r.f. är medlem i Inter Nordic Guide club (IGC). IGC arrangerar årligen en nordisk kongress i vilken förbundets medlemmar kan delta. År 2015 stod Drammen, Norge värd för kongressen och våren 2016 står Malmö, Sverige i tur. År 2017 på våren ordnas kongressen i Helsingfors.

Förbundet är medlem i turistguidernas världsorganisation World Federation of Tourist Guide Association (WFTGA). WFTGA ordnar vartannat år en världskongress. Senaste kongress hölls 2015 i Prag, Tjeckien och följande år 2017 ordnas den i Teheran, Iran.

Finlands Guideförbund r.f. är sedan januari 2015 associerad medlem i European Federation of Tourist Guide Associations (FEG). FEG är en takorganisation för turistguideföreningar- och förbund inom Europeiska Unionen. Språken är engelska och franska.