Finlands Guideförbund r.f. är grundat 1974 och utgör ett enhetligt förbund för sina medlemsföreningar och personmedlemmar.

Finlands Guideförbund r.f. representerar turguider, reseledare och föreningar såväl på nationell som internationell nivå genom att bevaka och utveckla guidens utbildning och yrkesbehörighet. Förbundet lyfter upp guidens profil och påvisar att guidens arbete är ett uppskattat yrke både nationellt och internationellt.

Finlands Guideförbund r.f. planerar, utvecklar och bevakar innehållet i i utbildningen och bedömer guidernas utförda uppdrag. Förbundet marknadsför guideverksamheten, befrämjar kommunikation och samarbetar med turistrelaterade institutioner och företag.

Internationell verksamhet

Finlands Guideförbund r.f. är medlem i Inter Nordic Guide club (IGC). IGC arrangerar årligen en nordisk kongress i vilken förbundets medlemmar kan delta. År 2015 stod Drammen, Norge värd för kongressen och våren 2016 står Malmö, Sverige i tur. År 2017 på våren ordnas kongressen i Helsingfors. År 2018 på våren ordnas kongressen i Oslo i april. 2019 IGC-kongressen var på Färöarna i april. 2020 kongressen är i Danmark, Köpenhamn 17.4. – 19.4.

Samarbetet genomförs med guideorganisationer från de baltiska länderna. Guidesammanslutningen med Estlands Guides Association har ett samarbetsavtal.  

INTERNATIONAL TOURISM DAG

International Travel Guides Day firas årligen den 21 februari. Turistguiderna organisrar i Finland och runt om i världen olika händelser i sina lokalsamhällen och gör guideens arbete känt.