Kansainvälistä matkailuoppaan päivää vietetään ympäri maailman helmikuun 21. päivä. Suomessa eri paikkakunnilla toimivat opasyhdistykset järjestävät tapahtumia ja esittelevät työtään monin tavoin päivän kunniaksi. Tarkoituksena on tuoda esille ammattitaitoisten ja auktorisoitujen matkailuoppaiden arvokasta työtä Suomen matkailun hyväksi.

Suomen Opasliitto ry valitsee vuosittain teeman, joka tuo esiin opastyön eri aspekteja. Vuoden 2020 teemana on ”Elävästi opastaen – Guidning med inlevelse”.

Elävästi opastaen teemaan kuuluvat muun muassa kokemukset, elämykset, trendikkyys ja digitaaliset mahdollisuudet. Näitä hyödynnetään yhä enenevässä määrin opastetuilla kierroksilla.
Monen mielessä matkailuopas on linja-auton mikrofoniin vuosilukuja suoltava henkilö, mutta nykyaikaiseen opastukseen liittyvät vahvasti tarinat, erilaiset elämykset ja kokemukset. Kävelyopastukset ovat nousussa, samoin kuin rooliopastukset. Myös linja-auto-opastuksiin luodaan elävyyttä, vaikkapa murteella ja kertomuksilla. Teemaopastuksilla voidaan vastata matkailun trendeihin. Mm. ruoka-, luonto- ja rikosteemaiset opastetut kierrokset ovat nousseet suosituiksi. Ja vaikka digitaalisuus antaa mahdollisuuksia moneen, on asiantunteva ja paikalla oleva matkailuopas korvaamaton.

Suomen matkailuimagon kehittäjä Visit Finland on linjannut Suomen matkailun valtiksi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Myös matkailuoppaat ovat ottaneet haasteen vastaan ja kouluttavat itseään vastuullisuuden teemoissa tulevilla valtakunnallisilla koulutuspäivillä Porvoossa sekä koulutuspäivillä Oulussa.

Auktorisoidun matkailuoppaan tunnistat joko hopean tai kullan värisestä opasmerkistä, jossa lukee GUIDE ja johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Auktorisoinnin säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.

Suomen Opasliitto ry on valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Liitolla on 83 jäsenyhdistystä ja niiden kautta opasliittoon kuuluu noin 1200 jäsentä. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueiden ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä toimivat alue-edustajat.

Suomen Opasliitto ry tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Opasliitto auktorisoi Suomessa toimivat oppaat, neuvottelee Suomen matkailualan liiton kanssa matkailuoppaiden palkkiosuosituksen ja valvoo opaskoulutusten järjestämistä. Liitto kuuluu pohjoismaiseen Inter-Nordic Guide Club (IGC) -järjestöön sekä Suomen matkailualan liittoon (SMAL).

 

Suomen Opasliitto ry:n syysliittokokouksessa Sastamalassa valittiin Asikkala-Oppaat ry Suomen Opasliiton Opasyhdistykseksi 2019.
Asikkala-Oppaat ry vietti 30-vuotisjuhliaan vuonna 2018.

“Huikean hienolta tuntuu! Upeaa saada valtakunnallinen tunnustus pienehkönä yhdistyksenä”, Asikkala-Oppaat ry:n puheenjohtaja Leena Lehtinen kuvaili ensitunnelmiaan valinnan jälkeen.

Opasliitto onnittelee kaikkia Asikkala-oppaita!

Suomen Opasliiton uudeksi toimistosihteeriksi on valittu Annamari Laine Turusta.

Annamari aloittaa Opasliiton toimistossa tammikuussa 2020. 

AnnamariLaine toimistorihteeri

 

Suomen Opasliiton liittosihteeri ja Tampereen matkailuoppaiden aktiiviopas Marja Vuori (1954–2019) menehtyi 6.12.2019 aamulla pitkäaikaisen vaikean sairauden murtamana.
Marja valmistui matkailuoppaaksi vuonna 1979 eli hän ehti toimia Tampere-oppaana tasan 40 vuotta. Marja suoritti 1980-luvulla myös matkailuoppaan ammattitutkinnon ja oli aikoinaan mukana laatimassa oppaan ammattitutkinnon tutkintoperusteita. Lisäksi Marja toimi Tampereen matkailuoppaiden puheenjohtajana vuosina 1989–1995.
Marja edisti laajemmin oppaiden asiaa ansiokkaasti pitkäaikaisessa työssään Suomen Opasliitossa liittosihteerinä vuosina 2007-2019. Marja oli vuosien ajan monen opasyhdistyksen ja jäsenen tuki, valmiina neuvomaan jatkuvasti muuttuneissa opastustoiminnan koulutus- ja auktorisointiasioissa. Lisäksi hän oli aktiivinen Opasliiton edustaja ja viestinviejä liiton sidosryhmille.
Suomen opasliitto muistaa Marjan omaisia suruadressilla.

Suomen opasliitto ry:n matkailuoppaat viettävät Suomen matkailuoppaiden päivää 6.5.2019 ensimmäistä kertaa.

Mediatiedote_Suomen matkailuoppaiden päivä 6.5.2019

Till media_Finlands guidedag 6.5.2019

Sponsoroidut linkit