(text på svenska nedan)

Pietarsaaren opaskerho perustettiin v. 1970

Ensimmäinen opaskurssi toteutettiin yhteistyössä Bottenvikens turistföreningen rf ja Pietarsaaren Kauppaoppilaitoksen kanssa. Kurssin pituus oli 30 tuntia sisältäen sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Kurssin hinta oli 20 markkaa. 19 matkailuopasta valmistui kurssilta.

Perustava kokous pidettiin 24.6.1970. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anna-Lisa Nyström.

V. 1975 rekisteröitiin Pietarsaaren Opaskerho ry

Pietarsaaren seudun oppaat ry -yhdistys on vanhin opasyhdistys Pohjanmaan alueella, johon kuuluu 18 opasyhdistystä.

Suomen Opasliitto perustettiin 1974. Pietarsaaren opaskerho liittyi jäseneksi Suomen Opasliittoon. Opasliitto valvoo jäsentensä etuja.

V. 1976 yhdistys liittyi IGC:n (Internordic Guideclub) jäseneksi.

Kuluneina vuosina on pidetty 12 peruskurssia, ensimmäinen v. 1970 ja viimeisin 2016.

Aluekokoukset. Pietarsaaressa on pidetty 9 aluekokousta Tänä vuonna 2020 pidetään aluekokous lauantaina 19.9.2020, Svenska gårdenin kokoustiloisssa. Kokouksen ja lounaan jälkeen kävelemme puukaupunkiosa ”Skatan” kautta Tupakkamuseoon, missä museojohtaja Carola Sundqvist opastaa. Museon jälkeen tutustumme Pietarsaaren kirkkoon. Kirkossa kanttori Annika Wester soittaa ja laulaa kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin virsiä. Svenska gårdenin juhlasalissa päätämme aluekokouksen palkitsemisilla yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi, sekä nautimme iltapäiväkahvit kakun kera.

Valtakunnalliset Opaskoulutuspäivät v. 1989. Pietarsaaressa vietettin Valtakunnalliset Opaskoulutuspäivät v. 1989, joihin osallistui 150 opasta eri puolelta Suomea.

Opastustehtävät. Kaupungin matkailutoimisto välittää oppaita. Myös yksityisiä varauksia tehdään. Pääasiassa teemme kaupunkikiertoajeluita linja-autossa mutta myös muunlaisia opastuksia tehdään, esim. erityyppisiä kävely- ja draamakierroksia ja esityksiä. Myös hautausmaakierrokset ovat suosittuja. Aikaisempina vuosina päivystivät oppaat kaupungin museossa ja Viexpon tiloissa kesäviikonloppuisin. Ruotsinlaivaliikenteen aikoihin toimimme myös ”transfer”-oppaina satamasta kaupunkiin.

Useat oppaistamme ovat suorittaneet matkanjohtajakurssin. Laivaliikenteen vielä toimiessa Suomen ja Ruotsin välillä, saivat oppaat varustamoilta ja matkatoimistoilta toimeksiantoja toimia matkanjohtajina Ruotsiin ja Norjaan.

Jaakon päivien aikana, juhlaviikolla heinäkuussa ovat oppaat aktiivisia monella tapaa. Usean vuoden ajan pitivät oppaat kahvilaa Koulupuistossa. On tehty erilaisia opastuksia kuten kierrokset Vanhalla hautausmaalla, linja-autokiertoajelut, transfer-opastukset Sikurimuseolle, jolloin tutustuttiin museoon. Draamakävelykierroksia on tehty puutalokaupunkiosa ”Skatassa”, Etelänummella sekä myös eri teemoilla kuten ”Muistomerkit ja patsaat kertovat” jne.

Jaakon päivien aikana ja Kaupan- ja Kulttuurin yössä ovat oppaat päivystäneet Westmanin muorin tuvalla ja kertoneet kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin elämästä.

Suomi 100 vuotta. Juhlavuotena 2017 oli oppailla vastuu ”Kavalkadi Pietarsaaressa 1900-2017” järjestämisestä. Kavalkadi toteutettiin Koulupuiston esiintymislavalla 6. kesäkuuta 2017. Tapahtuma nimettiin ”Kahvitellaan yhdessä”. Sää oli loistavaa ja n. 4000 henkilöä osallistui tapahtumaan. Lähes 300 henkilöä eri yhdistyksistä, organisaatioista, kouluista jne esiintyi tapahtumassa, joka toteutettiin kiitettävällä tavalla, 14 opasta osallistui kavalkadiin.

Kansainvälistä opaspäivää vietetään helmikuussa. Oppaat ovat joka vuosi huomioineet päivän järjestämällä erilaisia tapahtumia mm opastetun sauvakävelyreitin kaupungissa, haastatteluja radio-ohjelmiin, kävelykerroksia toimittajien kanssa jne.

Uusi nimi. Koska yhdistykseemme kuuluvat nykyään myös Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto katsottiin aiheelliseksi muuttaa kerhon nimi, eli kerhomme virallinen nimi on Jakobstadsnejdens guider rf, Pietarsaaren seudun oppaat ry. Vuonna 2020 on yhdistyksellämme 15 auktorisoitua opasta.

Kulttuuripalkinto. Pietarsaaren seudun opasyhdistykselle myönnettiin kaupungin kulttuuripalkinto v. 2011.

Koulutus. Tärkeä osa yhdistyksemme toiminnasta on järjestää matkailuoppaiden peruskursseja, sekä jatkuva jäsenten kouluttaminen.

Toimintatuki. Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit sekä Pedersören ja Luodon kunnat ovat tukeneet yhdistyksemme toimintaa rahallisesti.

Yhteistyö. Vuosien saatossa on yhteistyö eri organisaatioiden, yhdistysten, kaupunkien ja kuntien kanssa tullut yhä tärkeämmäksi järjestettäessä kulttuuritapahtumia, draama- kävelykierroksia, draamaesityksiä, opastuksia suunniteltaessa, koulutuksiin, turismituotteisiin, ja kursseihin osallistuttaessa.

50 vuotta 24.6.2020

Aktiivinen opasyhdistys jatkuvassa muutoksessa tämän päivän yhteiskunnassa.

Gun Snellman, puheenjohtaja

 

-----------------

Jakobstads Guideklubb grundades år 1970

År 1970 anordnades den första grundkursen för turistguider i Jakobstad. Guidekursen ordnades som ett resultat av samarbetet mellan Bottenvikens Turistförening r.f. och Handelsläroverket i Jakobstad. Kursen innefattade 30 timmar, både teori och praktik. Kursens pris var 20 mk. 19 turistguider erhöll examen.

Guideklubbens första möte hölls 24.6.1970. Till klubbens första ordförande valdes Anna-Lisa Nyström.

Föreningen registrerades 1975.

Jakobstadsnejdens guider rf är den äldsta guideföreningen i Österbottens guidedistrikt 6 med 18 guideföreningar.

Jakobstads Guideklubb är medlem i Finlands Guideförbund och sedan 1976 medlem i IGC (Internordic Guideclub)

Under verksamhetsåren har 12 grundkurser för turistguider anordnats, den senaste år 2016.

I Jakobstad har hållits 9 distriktsmöten under årens lopp. Nu i år 2020 ordnar vi distriktsmöte lördagen den 19 september 2020 på Svenska gården i Jakobstad. Förutom mötet innehåller dagens program en vandring genom trähusstadsdelen Skata till Tobaksmuséet, där museichef Carola Sundqvist är värd. Efter museibesöket går vi till stadens kyrka, där vi får ta del av kyrkans historia. Under besöket kommer kantor Annika Wester att spela och sjunga nationalskalden Johan Ludvig Runebergs psalmer. I någon av psalmerna skall vi alla sjunga med. Efter kyrkobesöket återvänder vi till Svenska gården för uppvaktningar med anledning av guideföreningens 50 åriga verksamhet. Kaffe med tårta avslutar distriktsdagen.

Riksomfattande Guideutbildningsdagar hölls i Jakobstad år 1989 med c. 150 deltagare.

Inom guideverksamheten har vi guideuppdrag av alla de slag. Många av turistguiderna är också reseledare. Temavandringar, dramavandringar, stadsdelsvandringar , gravgårdsvandringar etc. har blivit uppskattade och ordnas kontinuerligt. Den internationella guidedagen uppmärksammas på olika sätt. I år har allt varit lite annorlunda men vi bjöd in en journalist från Radio Vega till besök i Rådhuset i Jakobstad och han intervjuade två guider. Intervjun sändes på Den Internationella guidedagen. På Finlands turistguiders dag i maj hade vi planerat en festligare mottagning med anledning av föreningens 50-års jubileum men p.g.a. rådande corona-epidemi blev allt inhiberat. I spänning väntar vi nu på om distriktsmötet kan hållas eller inte??

Finland 100 år. Under jubileumsåret 2017 hade guiderna ansvar för genomförande av en kavalkad, Jakobstad 1900-2017, som ordnades på scenen i Skolparken den 6 juni 2017 under namnet ”Kaffekalas”. Vädret var vackert och c. 4000 personer besökte evenemanget. Närmare 300 deltagare från olika föreningar, organisationer, skolor etc. deltog i programmet. Evenemanget genomfördes på ett berömligt sätt, 14 guider medverkade i olika dramasituationer och andra uppdrag i kavalkaden.

Ett nytt namn på föreningen blev aktuellt när verksamheten utvidgades till Larsmo och Pedersöre kommuner samt Nykarleby stad. Jakobstadsnejdens guider rf, /Pietarsaaren seudun oppaat ry har år 2020, 15 auktoriserade guider, 2 hedersmedlemmar och en understödande medlem.

År 2011 erhöll föreningen Kulturpriset i Jakobstad.

Viktigt inom föreningens guideverksamhet är ordande av nya grundkurser för turistguider samt kontinuerlig utbildning för medlemmarna. Egna föreläsningar, besök vid intressanta platser, företag, enligt medlemmarnas önskemål prioriteras inom föreningens verksamhet. Deltagande i Guideförbundets utbildningsdagar och möten likaså i distriktsmöten är viktiga för medlemmarna.

Bidrag för guideföreningens verksamhet anhåller vi om från Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo.

Samarbete har med åren blivit allt viktigare med olika organisationer, föreningar, städer och kommuner beträffande kulturevenemang, dramavandringar, planeringar av guidningar, kultur-projekt, turismprodukter, kurser, utbildningar etc.

50 år 24.6.2020

Jakobstadsnejdens guider rf/Pietarsaaren seudun oppaat ry är en aktiv guideförening i ständig förändring i dagens samhälle.

Gun Snellman, ordf.

 

Sponsoroidut linkit