Haluatko toimia matkailualan opastustehtävissä?

Oletko palveluhenkinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa?

Oletko kiinnostunut paikkakuntasi asioista, tarinoista ja haluat kertoa niistä matkailijoille?

Jos vastasit näihin KYLLÄ, olet sopiva matkailuoppaaksi!

Lisäksi tiedonjano, ulospäin suuntautuneisuus, heittäytymiskyky, kielitaito, aitous ja sopiva huumorintaju ovat hyvä apu oppaan työssä.

 

Opas kertoo mitä näet – Oppaan työ

Matkailu on kehittyvä elinkeino ja matkailuoppaat ovat siinä keskeisessä roolissa. Matkailuopas on käyntikortti, joka luo matkailijalle mielikuvan paikkakunnasta.

Opastus voi olla lyhyt tai pitkä alueen esittely pienemmälle tai isommalle ryhmälle. Opastuksia voidaan tehdä linja-autossa, ostoskierroksella, luonnossa, kävellen, pyöräillen, museossa, kirkossa tai rooliasuun pukeutuneena. Opastustyö on sesonkiluonteista freelance-työtä, jota tehdään verokortilla tai omalla toiminimellä. Suomen Opasliitolla on jäsenilleen SMAL:in kanssa neuvoteltu palkkiosuositus, jota suositellaan noudatettavan opastuksia tehdessä.

 

Kouluttaudu oppaaksi

Matkailuoppaaksi valmistavassa koulutuksessa saat eväät suunnitella ja toteuttaa teemallisia opastuksia asiakaslähtöisesti. Koulutus kestään vähintään 200 tuntia, joka vastaa 60 osaamispistettä, riippuen pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta.

Koulutuksessa opiskellaan:

* opastustekniikkaa

* tuotteistamista

* suomalaisen yhteiskunnan rakenteita

* paikallistuntemusta

* matkailuhallintoa

* turvallisuus- ja ensiaputaitoja

* yritystoiminnan perusteita

Lisäksi koulutukseen kuuluu kohdevierailuja, käytännön opastusharjoituksia, kirjallinen lopputyö ja koe sekä suullinen opastusnäyttö.

Matkailuoppaan koulutuksen suorittanut osaa

 • suunnitella ja toteuttaa opastuspalvelun omalla kotipaikkakunnalla tai omalla matkailualueella Suomessa
 • kerää luotettavaa tietoja eri tietolähteistä ja hyödyntää varmistaa niiden luotettavuuden
 • osaa valmistautua erilaisiin opastustilanteisiin
 • opastaa eri toimintaympäristöissä kuten kävellen, kohteissa, linja-autossa, luonnossa, teollisuuslaitoksissa, taidenäyttelyssä, museossa jne.
 • kertoa tarinoita elämyksiä tuottaen
 • opastaa erilaisia asiakasryhmiä kulttuuritaustan huomioiden
 • suunnitella ja hinnoitella opastuspalvelutuotteet
 • noudattaa matkailu- ja kuluttajasuojalainsäädäntöjä
 • varmistaa oman työturvallisuuden asiakkaiden turvallisuuden ja huomioi poikkeustilanteet
 • työskennellä sujuvasti ja joustavasti yhteistyökumppaneiden kanssa
 • arvioida ja kehittää omaa työtään

Jos sinulla on jo matkailualan koulutusta ja kokemusta oppaana toimimisesta, voit suoritta Matkaoppaan ammattitutkinnon. Suomessa on 14 toisen asteen oppilaitosta, jolla on matkaoppaan ammattitutkinnon järjestämisoikeus. Ammattitutkintoon liittyvä näyttö tehdään tutkinnon kriteerien mukaisesti opastuspaikkakunnalla.

Matkaoppaan ammattitutkinnon koulutuksen nimike on 

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon perusteet

Tutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä ja muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta

Opastuspalvelujen tuotteistaminen ja toteuttaminen 45 osaamispistettä

Sekä seuraavista valinnaisista tutkinnon osista 75 osaamispistettä:

 1. Paikallisoppaana toimiminen
 2. Kotimaan matkanjohtajana toimiminen
 3. Ulkomaan kohdeoppaana toimiminen
 4. Ulkomaan matkanjohtajana toimiminen
 5. Erikoisoppaana toimiminen
 6. Opastaminen vieraalla kielellä
 7. Risteilyoppaana toimiminen

Ammatillinen tutkinnonosa yrittäjän ammattitutkinnosta tai Ammatillinen tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta,toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon tutkintonimike on matkaopas.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut matkaopas osaa

 1. suunnitella ja toteuttaa opastuspalveluja asiakaslähtöisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti
 2. tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella erilaisia opastuspalveluja
 3. työskennellä sujuvasti ja joustavasti yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssaerilaisissa opastustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
 4. opastaa ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti
 5. varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja huomioida poikkeustilanteet
 6. arvioida ja kehittää työtään.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut matkaopas työskentelee oppaana kotimaassaja ulkomailla, matkailutoimistojen, matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, liikenneyhtiöiden jaelinkeinoelämän palveluksessa tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai freelancerina.Matkaopas toimii erikoisteemansa mukaisesti erikoisoppaana, kotimaan paikallisoppaana,ulkomaan kohdeoppaana tai matkanjohtajana kotimaassa tai ulkomailla.

Tavoitteena on, että opaskoulutuksen järjestäjät suunnittelevat koulutuksensa siten, että matkailuoppaan koulutuksen ja työkokemuksen jälkeen oppaat suorittavat ammattitutkinnon.

Katso alueiden sivuilta tulevia opaskoulutuksia ja ota yhteyttä sinua lähinnä olevaan opasyhdistykseen.

 

Tervetuloa oppaaksi!

 

 

 

 

Sponsoroidut linkit