SUOMEN OPASLIITON TEHTÄVÄT 

  • toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä
  • järjestää alan koulutustilaisuuksia
  • toimii matkailuoppaiden hyväksi julkaisu- ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksien, kurssien, kokousten sekä muun vastaavan toiminnan avuulla
  • valvoo opaskoulutusta
  • myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit
  • määrittelee palkkiosuositukset
  • vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta ja toimintaedellytysten kehittämisestä
  • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön

Suomen Opasliitto ry toimii koko Suomessa. Toiminnan helpottamiseksi maa on jaettu yhdeksään alueeseen.

Opasliiton hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän alue-edustajaa, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan sääntöjen edellyttämällä tavalla. Hallituksen apuna toimii erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, joita nimetään tarpeen mukaan. Opasliiton toimisto sijaitsee Turussa. Toimistossa työskentelee toimistosihteeri.

Alueet pitävät aluepäivän/aluepäivät kaksi kertaa vuodessa ennen kevät- ja syysliittokokouksia jonkun oman alueensa yhdistyksen järjestämänä. Aluekokouksissa tutustutaan tulevan liittokokouksen asioihin ja keskustellaan oman alueen opasasioista. Aluepäivät sisältävät myös koulutusta ja tutustumiskäyntejä alueen matkailukohteisiin.

Liittokokoukset järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten opasyhdistysten kanssa. Liittokokouksen yhteydessä järjestetään yleensä valtakunnalliset opaskoulutuspäivät, jolloin tutustutaan päivät järjestävän paikkakunnan ja alueen matkailulliseen antiin. Opaskoulutuspäivien ohjelmassa on luentoja ja kiertoajeluja. Tapahtumat ovat oppaiden jatkokoulutustilaisuuksia ja antavat mahdollisuuden tavata kollegoja. 

 

 

Sponsoroidut linkit