Korsnäs är känd för sin företagsamhet, sina vindmöllor och sin Korsnäströja. Korsnäs är kommunen med livaktiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Molpe hällorna

Molpehällornas naturstation finns i Korsnäs kommun i Molpe bys yttre skärgård invid en remmad farled, 6 km från Bredskärs fiskehamn, eller 8 km från Restaurang Strand-Mölle.
Molpehällorna består av ett stort antal sammanvuxna öar. Terrängen är mosaik av ung lövskog, vassruggar och havsvikar som håller på att växa igen.

På Molpehällorna finns en cirka 1 km lång markerad naturstig. Naturstigens sidostig leder till en fyrbåk som återuppfördes sommaren 2001. Naturstationens gårdsplan är stor och jämn och kan med fördel användas för lägerskolverksamhet. Stationsbyggnaden och den närmaste terrängen är även lämpade för rörelsehämmade.

8 auktoriserade guider i Korsnäs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korsnäs tunnetaan yritystoiminnastaan, tuulimyllyistään ja villapaidastaan (Korsnäströjan). Korsnäsin kunnassa on elinvoimaisia, vahvoja kyliä, joilla kaikilla on erityispiirteensä ja jotain erityistä tarjottavanaan vierailijoille.

Molpe hällorna

Luontoasema Molpehällorna sijaitsee Korsnäsin kunnassa Moikipään kylän ulkosaaristossa merkityn väylän varrella, 6 km Bredskärin kalastamasta, tai 8 km Strand-Mölle–ravintolasta.

Alue koostuu useasta yhteen kasvaneesta saaresta. Maasto on mosaiikkimainen ja koostuu nuoresta lehtimetsästä, ruovikoista ja umpeen kasvavista merenpoukamista.

Molpehällorna-alueella on noin 1 kilometrin pituinen merkitty luontopolku. Luontopolusta johtaa sivupolku kesällä 2001 uudelleen rakennetulle pookille. Luontoaseman piha on iso ja tasainen ja sopii hyvin leirikoulutoimintaan. Asemarakennus ja ympäröivä maasto sopivat myös liikuntarajoitteisille.

Korsnäsissä on 8 auktorisoitua opasta.

 

 

Yhteystieto

Puhelin:
Jessica Nykamb: 050 3694538
Matkapuhelin:
Bjarne Ismark: 050 3522701

Lisätiedot

Sponsoroidut linkit