Suomen Opasliitto -
Finlands Guideförbund ry.

The Federation of Finnish Tourist Guide Associations was established in 1974 and it is the only national federation for tourist guides in Finland. Every guide is a member of a local association and through the association membership, also a member of the Federation. The Federation of Finnish Tourist Guide Associations currently represents about 1300 authorized guides in eight regions and 89 local associations.

Go to Association - Organisation to find out more about the local associations and the guided tours that they offer.

 

Vörå kommun är en tvåspråkig livskraftig landsbygdskommun med skärgårdsdel (kommunen har enligt förordning 1296/2011 fått status som kommun med skärgårdsdel för åren 2012-2015), svenska är majoritetsspråk.  

Kommunen är en attraktiv boendekommun, som kan erbjuda boendemiljöer i olika kommundelar; centrumbetonade, havsnära eller i traditionell jordbruksmiljö med hög livskvalitet. När det gäller mottagning och integrering av invandrare är kommunen en föregångare.

Skärgårdsläget Varppi ligger i Österbotten på Finlands västkust, cirka 50 kilometer från Vasa. Vi betjänar företag, samfund och privatpersoner med högklassia inkvarterings-, restaurang och programtjänster.

http://varppi.fi/sv/

-------------------------

Kimo bruk och Oravais industriområden: 

http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=908

Mera info: Karita Sillanpää, tel. 050 5970405

------------------------------------------------------------------------------------------

Vöyrin kunta on kaksikielinen elinvoimainen maaseutukunta, jolla on saaristo-osa (kunta on 1296/2011 asetuksen mukaan, saanut aseman saaristo-osakuntana vuosille 2012-2015), jossa enemmistön kieli on ruotsi. Kunta on puoleensa vetävä asuinkunta, joka tarjoaa eri kunnanosissa keskustamaisen, merenläheisen tai perinteisen maatalousvaltaisen asuinympäristön korkealla elämänlaadulla. Maahanmuuttajien vastaanotossa ja kotouttamisessa Vöyrin kunta on edelläkävijä.

Varpin Saaristotila sijaitsee Länsi-Suomessa Pohjanmaalla. Matkaa Vaasan kaupungista kertyy 50 km. Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöita tarjoamalla laadukkaita majoitus,- ruoka,- ja ohjelmapalveluja.

http://varppi.fi/

--------------------------

Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta:

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=908

Lisätietoja: Karita Sillanpää, puh. 050 5970405

 

Contact

Ordförande/Puheenjohtaja B-M Norrgård
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
Kurt Söderberg: 050 3711682

Contact Form

Send an Email

Miscellaneous Information