suomeksipå svenskaпо-русски

ORGANISATION

Finlands guideförbund verkar i hela landet, som är indelat i nio distrikt för att underlättä verksamheten.

Guideförbundets styrelse består av förbundets ordföranden och distriktrepresentanter som väljs i enlighet med stadgarna. Varje distrikt har en distriktsrepresentant i styrelssen och hon/han har en personlig suppleant. Som hjälp har styrelsen fyra utskott: utbildnings-, ekonomi-, tidnings- samt vildmarks- och naturutskottet. Dessutom finns det en löneförhandlingsarbetsgrupp, som förhandlar om lönerekommendationerna för turistguider. För samarbetet      med de Baltiska staterna finns det en utsedd         kontaktperson.

Förbundets kansli finns i Tammerfors. I kansliet arbetar förbundssekreteraren.

Distrikten anordnar distriktsmöten i distrikt två gånger om året, före vårens och höstens förbundsmöten. Dessa möten anordnas av någon av distrikts medlemsföreningar. På distriktsmöten diskuterar man frågor, som sedan tas upp på förbundsmötet samt diskuterar om frågor, som rör det egna området. I samband med distriktsmöteena anordnas även utbildning och studiebesök på områdets turistmål.

Förbundsmöten hålls varje år i olika delar av Finland i samarbete med lokala guideföreningar och guideförbundets styrelse. I samarbete med mötet hålls ofta landsomfattande av utbildningsdagar, där man lär känna områdets turistmål. På programmet kan även finnas föreläsningar, presentationer och rundturer. Dessa dagar verkar som fortbildningsdagar och ger en möjlighet till att träffa kolleger. Våren 2015 hålls förbundsmötet i Kouvola och på hösten 2015 i Eurajoki (Euraåminne).