suomeksipå svenskaпо-русски

FINLANDS GUIDEFÖRBUND RF


Finlands Guideförbund rf grundades 1974. Det är turistguidernas, ödemarksguidernas och specialområdeguidernas enda nationella förbund. Som medlem av förbundet är guideföreningarna i Finland. Person-   medlemmar finns inte.
Alla auktoriserade turistguider hör till det egna områdets guideförening och via den hör guiden till Finlands guide-  förbund. Totalt finns det cirka 1750 auktoriserade guider i        i 100 föreningar. Många av de mindre kommuner har gemensamma guideföreningar.

GUIDEFÖRBUNDETS UPPGIFTER

*    fungera som en förenande länk och som centralorgan för sina medlemmar

*    anordna utbildning för guiderna

 

 

*    verka för guidernas bästa genom publications- och informations-verksamhet, föreläsningar, möten, konferenser, kurser och annan motsvarande verksamhet

*    övervaka guideutbildning

 

 

 

*    tilldela guidemärken till auktoriserade guider

*    fastställa lönerekommendationerna

 

 

*    ansvara för den yrkesmässiga intressebevakningen för de auktoriserade guiderna samt ansvara för utvecklingen av versamhets förut-sättningarna

*    delta i det internationella samarbete