Vuonna 1974 perustettu Suomen Opasliitto toimii jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten yhteisenä liittona.

Suomen Opasliitto edustaa oppaita ja jäsenyhdistyksiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittäen ja valvoen oppaiden koulutusta ja ammatillista pätevyyttä. Tällä opasliitto vaikuttaa siihen, että oppaana toimiminen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ammatti.

Suomen Opasliitto suunnittelee, kehittää ja valvoo opaskoulutusten sisältöjä ja arvioi oppaiden suorituksia. Liitto markkinoi opastoimintaa, kehittää tiedottamista ja tekee yhteistyötä matkailualan toimijoiden kanssa.

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Suomen Opasliitto ry on jäsenenä Pohjoismaiden Inter Nordic Guide Clubissa (IGC). IGC järjestää vuosittain pohjoismaisen kongressin, johon opasliiton matkailuoppaat voivat osallistua. Vuoden 2015 kongressi järjestettiin Drammenissa, Norjassa ja 2016 Malmössä Ruotsissa. Keväällä 2017 Suomi järjestää kongressin Helsingissä.

Yhteistyötä tehdään Baltian maiden opasyhdistysten kanssa. Eesti Giidide Liit'in kanssa opasliitolla on yhteistyösopimus.

European Federation of Tourist Guide Associations (FEG) on EU-maiden matkailuoppaiden liittojen ja yhdistysten kattojärjestö, jonka toimintakielet ovat englanti ja ranska. Suomen Opasliitto ry on liittynyt FEG:n jäseneksi vuoden 2015 alusta.

 

KANSAINVÄLINEN MATKAILUOPPAAN PÄIVÄ

Kansainvälistä matkailuoppaiden päivää vietetään vuosittain helmikuun 21. päivänä. Tällöin matkailuoppaat Suomessa ja ympäri maailmaa järjestävät omilla paikkakunnillaan erilaisia tapahtumia ja tekevät oppaan työtä tunnetuksi.

Sponsoroidut linkit